User name
Password

F64 FOTOAĢENTŪRA

F64 Photo Agency fotogrāfus var ieraudzīt dokumentējam gan oficiālas pieņemšanas pie Valsts prezidenta, gan pamestas lauku mājas Latgalē, gan Latvijas sportistu startus olimpiskajās spēlēs Londonā, Sočos un Rio.

Jau 10 gadus foto aģentūra apkalpo dažādas Latvijas digitālos un drukātos medijus. Šobrīd esam medijs ar stingru mugurkaulu un stabilu pamatu zem kājām. Esam mainījušies daudz un dažādu iemeslu un apstākļu dēļ. Ir uzkrāta vērienīga pieredze, izveidota saliedēta, uzticama komanda. Aģentūru pārstāv pieredzes bagāti fotogrāfi, un vienmēr esam atvērti pieredzes nodošanai jaunajai paaudzei. Šobrīd galvenais uzsvars tiek veltīts Latvijas sabiedrības kultūras, izklaides un sporta aktivitātēm. Dažkārt atspoguļojam arī sociālpolitiskus, ekonomiskus un citus mūsuprāt Latvijas vēsturei svarīgus notikumus.

Mūs spēks ir dinamikā, spējā precīzi portretēt cilvēkus, māka ātri reaģēt uz situācijas attīstību, nezaudējot būtisko un mums ir Latvijā nopietnākā pieredze sporta notikumu fotografēšanā.

Plašs interešu loks un īpaša kompetence vienā noteiktā jomā ir galvenās rakstura iezīmēs katram aģentūras fotogrāfam.

Esam izauguši – mākam būt ieturēti un korekti, bet varam atļauties skatīties ārpus rāmjiem, lauzt stereotipus, iespējams neievērot etiķeti un būt smieklīgi, lai objektīvi rādītu sabiedrībai apkārt notiekošo un ļautu katram izvērtēt un rast pašam savu viedokli.

Esam uzticams partneris ne tikai medijiem, bet arī uzņēmumiem. Izceļam būtisko un atraktīvo. Mūsu redaktore elastīgi koordinē komandas darbu un fotogrāfiju tehnisko apstrādi, radot klientiem iespēju rēķināties ar aģentūras profesionālo atbalstu 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Fotogrāfijas līdz klientiem nogādā IT risinājums, kas nodrošina 2 miljonu bilžu pieejamības nodrošināšanai.

FOTOGRĀFI / PHOTOGRAPHERS

F64 fotogrāfs Kaspars Kraftskaspars krafts

F64 fotogrāfs Dmitrijs Suļžicsdmitrijs suļžics

F64 fotogrāfs Mārtiņš Zilgalvismārtiņš zilgalvis

F64 fotogrāfs Romāns Kokšarovsromāns kokšarovs

F64 fotogrāfs Vladislavs Proškinsvladislavs proškins

F64 fotogrāfs Anita Vaivodeanita vaivode

F64 fotogrāfs Ģirts Ozoliņšģirts ozoliņš

F64 PHOTO AGENCY

F64 Photo Agency photographers can be seen documenting all kinds of occasions from Presidental state visits, Parliament and the Cabinet of Ministers, to abandoned rural houses in Latgale or Latvian sportsmen in the Olympic Games in London, Sochi and Rio.

For 10 years the photo agency has been providing services to the largest Latvian digital and printed media companies. We are photo agency with strong backbone and solid foundation. We have changed a lot for a variety of reasons and circumstances. We have also accumulated large experience, set up a cohesive, reliable team.   Agency's team consists of experienced photographers who are always open to new ideas and experiences. At present, our main focus is on Latvian society, our cultural, leisure and sports activities, but we also document the socio-political, economic and other important events of Latvian current history.

Our strenght is our dynamic, the skill to accurately portray people, quick response in capturing developing situations without losing essential information and we are the most experienced Latvian sports' photographers.

Each agency photographer has wide range of interests and specific expertise in one area.

We have grown our know-how, we can be astute and polite, but we can also afford to look outside the box, to break stereotypes, ignore the labels and show our funny side to objectively show the public what is happening around and allow everyone to assess and find their own views.

We are a reliable partner not only in the media, but also in business. Highlighting the significant and the attractive. Our editor is flexible when coordinating the team's work and processing photographs thus allowing customers to rely on the Agency's support 24 hours a day and 7 days a week. Photo delivery to customers is done by IT software that has capacity for storing up to 2 million photos.

Currently, we have eight full-time photographers and we would like to offer our cooperation and support upon necessity.

Personu datu aizsardzība

Fizisko personu datu pārzinis ir SIA "F64 Photo Agency" . Visos saistītajos jautājumos par fizisko personu datu apstrādes mērķiem, pamatojumu, uzglabāšanu un dzēšanu lūdzam vērsties personīgi pie SIA "F64 Photo Agency", iesniedzot rakstisku iesniegumu pa pastu, elektronisko pastu info@f64.lv (elektroniski parakstītu) vai ar piegādi uz mūsu juridisko adresi.

Saskaņā ar datu aizsardzības regulas 5.panta noteiktajiem datu apstrādes principiem, ja vēlaties, lai Jūsu personas dati (attēli) tiktu dzēsti no šīs lapas ierakstiem, lūdzu sūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu ar precīzu norādi uz dzēšamo datni, datumu un aprakstīt Jūsu izskatu, lai būtu iespējams identificēt, kuru datni dzēst, uz e-pastu info@f64.lv.

Uz uzdotajiem jautājumiem un iesniegumiem atbildēsim likumdošanā paredzētajā kārtībā.

fotozinas@f64.lv |  +371 67886818  |  Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012 Autortiesības |  Lietošanas noteikumi |  Palīdzība

Autortiesības © SIA "F64 Photo Agency" 2015. Visas tiesības uz fotogrāfijām aizsargātas.