User name
Password

Foto ziņu aģentūras f64 fotoservisa lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka foto ziņu aģentūras f64 fotoservisa lietošanas kārtību saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu, LR autortiesību likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem un sistēmas drošības un aizsardzības pasākumiem.

Lietojot foto ziņu aģentūras f64 interneta fotoservisu (turpmāk tekstā – f64 fotoserviss) jūs apliecināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs tiem, nepiekrītat, lūdzu pārtrauciet fotoservisa lietošanu. SIA “F64 Photo Agency” patur tiesības papildināt, grozīt vai izslēgt šos noteikumus jebkurā laikā. Lūdzu periodiski pārbaudiet izmaiņas šajos noteikumos.

SIA “F64 Photo Agency” patur tiesības jebkurā laikā jebkuram lietotājam ierobežot pieeju f64 fotoservisam.

SIA “F64 Photo Agency” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma likvidēt vai mainīt visu mājas lapā esošo informāciju.

Piekļūšana f64 fotoservisam iespējama divos veidos - publiska un autorizēta.

Publiskā piekļūšana ir anonīma - f64 fotoserviss pieejams ikvienam, neidentificējot sevi ar lietotāja vārdu un paroli, taču ar ierobežotu pieeju saturam.

Autorizēta piekļūšana notiek identificējot sevi ar lietotāja vārdu un paroli, ar pilnu pieeju lietotājam paredzētajam saturam ar iespēju lejupielādēt fotogrāfijas pilnā izmērā.

f64 fotoservisā publicētā fotoinformācija ir autortiesību subjekts un publicējot obligāti ir jānorāda uz autorību, tādā veidā kā tas fiksēts fotogrāfijā iekļautajā IPTC informācijā.

f64 fotoservisa materiālu izmantošana

f64 fotoserviss internetā ir paredzēts tikai žurnālistiska rakstura fotoinformācijas izplatīšanai un fotogrāfiju izmantošanas tiesības ir ierobežotas ar publikāciju plašsaziņas līdzekļos.

f64 fotoservisā esošās fotogrāfijas ir jāizmanto atbilstoši tās tapšanas kontekstam, kas norādīts to IPTC informācijā un publicējot obligāti jāpievieno fotogrāfijai.

Izmantot publicēto fotogrāfiju citām, nevis žurnalistikas vajadzībām, nepieciešama rakstiska aģentūras f64 atļauja.

Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par kontekstu, kādā tas izmanto fotogrāfiju. Visus strīdus un jautājumus par fotogrāfijas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem un sekām par to neievērošanu risina lietotājs bez F64 Photo Agency starpniecības.

Lietotāja privātās informācijas drošība

Reģistrētam f64 fotoservisa lietotājam tiek izveidots lietotāja konts un piešķirti lietotāja rekvizīti – unikāls lietotāja vārds un parole. Rekvizīti lietotājam tiek paziņoti privāti.

Lietotāja rekvizīti nav publiski pieejami.

SIA “F64 Photo Agency” ir pieejami visi lietotāja rekvizīti.

f64 fotoservisa sistēma izmanto sīkdatnes (cookies), kas saglabājas lietotāja datorā. Tās ļauj lietotājam autorizēties un izmantot tikai viņam paredzētās f64 fotoservisa funkcijas.

Lietotāja pienākumi

Lietotājs drīkst f64 fotoservisā esošos materiālus izmantot tikai saskaņā ar noslēgto līgumu.

Lietotājs drīkst mainīt pieejas paroli par to paziņojot f64 fotoservisa administrācijai.

Lietotājs nedrīkst f64 fotoservisā esošo informāciju pārveidot, publicēt, pārvadīt vai pārdot, reproducēt kopumā vai tās daļas, kas nav saskaņā ar noslēgto līgumu.

Lietotājs nedrīkst f64 fotoservisā esošo informāciju izmantot komerciāliem mērķiem, kas nav saskaņā ar noslēgto līgumu.

Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju glabāt publiski pieejamās vietās.

Lietotāji nav tiesīgi iegūt informāciju par cita lietotāja personas datiem.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Tos drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs, kuram tie piešķirti.

Lietotāji, aizmirstot paroli, par to nekavējoties ziņo f64 fotoservisa administrācijai.

Pieejas paroles nesankcionētas izpaušanas trešajām personām gadījumā, f64 fotoservisa lietotājam nekavējoties par to ir jāinformē f64 fotoservisa administrācija.

Beidzot (pārtraucot) darbu lietotājam jāuzspiež uz norādes “Beigt darbu”. Vēlreiz ienākot f64 fotoservisā, lietotājam jāautorizējas atkārtoti.

Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību, izmantot lapas lietošanai neparedzētas programmas.

Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, sistēmas vai tās daļu kopēšanu (par nelegālām darbībām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa).

Lietotājs nedrīkst izmantot f64 fotoservisā esošo informāciju citu sistēmu izveidei.

Lietotāja atbildība

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas apzinātu bojājumu, un atbildība ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Savlaicīgas neinformēšanas gadījumā visas sekas par nesankcionētu pieejas paroles izmantošanu uzņemas lietotājs, kuram šī parole ir izsniegta.

Garantijas un atbildība

SIA”F64 Photo Agency” garantē f64 fotoservisa satura atbilstību LR likumdošanai.

SIA”F64 Photo Agency” garantē reģistrētā lietotāja privātās informācijas drošību un neizpaužamību trešajām personām.

SIA”F64 Photo Agency” negarantē lietotāja privātās informācijas drošību, ja lietotājs saglabā lietotāja vārdu un paroli, izmantojot pārlūkprogrammas iespējas, uzglabā to elektroniski, visiem redzamā vietā vai gadījumā, ja parole nonākusi cita lietotāja īpašumā paša lietotāja vainas dēļ.

SIA”F64 Photo Agency” negarantē f64 fotoservisa esošās informācijas satura pilnīgu pareizību.

SIA “F64 Photo Agency” neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri lietotājam ir radušies publicējot fotogrāfiju, izmainot tās kontekstu vai izmantojot to citiem mērķiem kā paredz šie noteikumi.

SIA”F64 Photo Agency” neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties tad, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz f64 fotoservisā ietverto informāciju. Lietotājs pats novērtē f64 fotoservisā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderīgumu.

SIA”F64 Photo Agency” nav atbildīgs par citu mājas lapu saturu, kuras piesaistītas f64 fotoservisa lapai. Ar šo lapu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas lietotājam.

f64 fotoservisā var būt tehniskas neprecizitātes un kļūdas.

SIA “F64 Photo Agency” neuzņemas nekādu atbildību par pārtraukumiem vai pārrāvumiem f64 fotoservisa darbībā vai lejupnolādes kļūdām, kā arī nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietotājam sakarā ar šīs lapas lietošanu vai saistībā ar lapā publicētās informācijas un fotoattēlu lietošanu.

fotozinas@f64.lv |  +371 67886818  |  Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012 Autortiesības |  Lietošanas noteikumi |  Palīdzība

Autortiesības © SIA "F64 Photo Agency" 2015. Visas tiesības uz fotogrāfijām aizsargātas.