User name
Password
Layout
Show:
Save
"DABA": 42140 files

„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_007.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
6000 x 4000 px 211.67 x 141.11 cm 22378.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_005.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
4855 x 3237 px 171.27 x 114.19 cm 13421.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_006.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
3774 x 2516 px 133.14 x 88.76 cm 8621.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_003.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
4855 x 3237 px 171.27 x 114.19 cm 15867.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_004.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
4856 x 3640 px 171.31 x 128.41 cm 18737.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_001.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
4318 x 2879 px 152.33 x 101.56 cm 11658.00 kb
Google Maps
„Stupeļu kalns” Susejas Kalnstupeļu māju zemē, īpašnieks Ed. Talents. Savrup stāvošs 30 m. augsts kalns rietumos mājai. Šo kalnu Dr. Bīlensteins apraksta sekoši: „Pa kreisi ceļam, kas ved uz Ilzes muižu, izceļas no sīkiem pakalniem podiņa veidīgais Stupļa kalns 100′ augstu un jau notālēm manifestējas kā pilskalns. Ar lielu līkumu kalnam nākas tuvoties caur Stupļu mājām. Tam tikai ziemeļpuse apaugusi krūmiem un retiem kokiem. Piekājei apkārt 600 soļu, bet senāk šis skaitlis bijis mazāks, jo kalna malām apakšas pa daļai tiek artas. Kalna piekājes rietumos guļ milzīgs akmens. Kalna uzejas no visām pusēm vienlīdz stāvas un augstas. Tāpēc kalnam nav vajadzīgi uzbedumi un grāvji un tie nav arī atrodami. Plakums kuram apkārt 200 soļu, garumā 92 soļi, platumā 60 soļu, nav gluži līdzens, bet ar uzkalnu viducī. Skolotājs K. no Ilzes muižas gaidīja mūs kalngalā ar dažiem skolēniem, tā kā varējām kaut cik parakties. Mītņu kārta, sastāvoša no melnas zvirgzdainas zemes, sajaukta oglēm, pelniem un kaulu gabaliņiem divu pēdu biezumā pārklāja visu plakumu. Bez mēslošanas šī zeme jo projām dod labu ražu. Zem melnās zvirgdainās kārtas piepeši redzams dzeltens māls. Daļa mītņu kārtas, liekas, arot nobirusi pār plakuma malām, jo arī tur to atrod. Ar arklu nereti sacentušies mantrači. Atrodot „riņķus ar pakariņiem”, „bronzas krustiņus”, „dažā dus pulkstenīšus un kankulīšus”, „karolītes” krūšu sagtes un sprādzes. Arī „roku riņķi’ un „valdnieku kronis” esot atrasti… Kalns pie apkārtējiem iedzīvotājiem tiek lielā cieņā turēts. Jāņos ļaudis sapulcējas viņā līgo un ugunis kurt. Vecas sievas šeit vēl zin daudz dziesmu un pasaku, kurus stāsta garajos ziemas vakaros” …
 
f64_stupelu_20220107_002.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
4440 x 2960 px 156.63 x 104.42 cm 9886.00 kb
07.01.2022. Latvijas valsts mežu dabas parka glempings, Tērvetes ūdenskrātuve. Tērvete, Dobeles novads.
 
f64_tervete_20220107_058.jpg
Kaspars Krafts/f64
5760 x 3840 px 60.96 x 40.64 cm 11111.00 kb
07.01.2022 Pali Sēlijas upēs
 
f64_pali_20220107_009.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
6000 x 4000 px 211.67 x 141.11 cm 20664.00 kb
07.01.2022 Pali Sēlijas upēs
 
f64_pali_20220107_008.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
5095 x 3397 px 179.74 x 119.84 cm 12433.00 kb
07.01.2022 Pali Sēlijas upēs
 
f64_pali_20220107_007.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
5866 x 3911 px 206.94 x 137.97 cm 16902.00 kb
07.01.2022 Pali Sēlijas upēs
 
f64_pali_20220107_006.jpg
Mārtiņš Zilgalvis/f64
5878 x 3919 px 207.36 x 138.25 cm 15024.00 kb

fotozinas@f64.lv |  +371 67886818  |  Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012 Autortiesības |  Lietošanas noteikumi |  Palīdzība

Autortiesības © SIA "F64 Photo Agency" 2015. Visas tiesības uz fotogrāfijām aizsargātas.